CORONA

-8.12.2021-

VÅRE SMITTEVERNSTILTAK

Hverdagen har endret seg på grunn av coronaviruset. Vi tar følgende tiltak for at både du og våre medarbeidere skal føle seg trygge.

  • Alle våre ansatte har fått grundig opplæring i smittevernstiltak og vi følger de til enhver tid gjeldene anbefalingene fra folkehelseinstituttet, samt krav og anbefalinger fra stat og kommune.
  • Vi har redusert antall sitteplasser slik at de som ikke er i familie kan enkelt sitte med 1 meters avstand, men legger også tilrette for at familier skal kunne sitte sammen