OST FRA VALDRESMEIERIET

-15.6.2020-

Vi samarbeider med Valdresmeieriet som lager en egen ost til oss med melk fra lokale gårder i Valdres.

Ostelager

Det har i lang tid vært tradisjon for osteproduksjon i Valdres. Kunnskapen gikk i arv og det var vanlig å yste på stølene om somrene. På gården Færden i Valdres har familien Wangensten foredla råvarer fra naturen i generasjoner, og i 2011 valgte de å føre noen av disse tradisjonene videre og etablerte Valdresmeieriet.

I lyse og moderne meierilokaler ystes det for hånd tradisjonsrike faste guloster av melk fra gårdene i området rundt, hele året. Ostene lagres på trehyller i perfekt tempererte modningsrom, med akkurat passe luftfuktighet, og snus og vendes jevnlig. Her utvikler smaken og konsistensen seg jo lenger den ligger lagret.

Valdres_g_rder

Valdresmeieriet holder til på Fosheim i Røn, kun noen minutter utenfor Fagernes. Melken som brukes kommer utelukkende fra gårder i nærområdet. Det sammen med kyndige fagfolk gir skikkelig god ost!

Familien har i fire generasjoner også foredla og solgt rakfisk i hele Norge, og Valdresmeieriet har et tett og godt samarbeid med rakfiskproduksjonen. Dette fører til nytenking og produktutvikling som omfatter begge disse virksomhetene.

Det er ikke bare Jørn og Turid Wangensten som jobber her. Ysteriet har skapt flere arbeidsplasser i bygda og de berømmer den flinke gjengen som daglig arbeider i ysteriet. Spesielt vil de trekke fram driftsleder Marianne Tarud som er næringsmiddelteknolog med lag fartstid som både yster, produksjonsleder og meieribestyrer i TINE, samt Marianne Aastad som kan alt om råvara fra jord til bord, da hun som melkebonde og budeie melker og steller fjøs og dyr – være seg på stølen eller hjemme – før hun reiser på jobb og yster ost av melka. - Denne gjengen er helt avgjørende for å produsere disse kvalitetsproduktene, sier Jørn.

Ostelager_2

Say cheese :)

hva er dette? Check "Remember Me" to access your shopping cart on this computer even if you are not signed in.