Sandaker

Inne på bydels-senteret på Sandaker finner du også en av våre filialer. Hvorvidt formålet er en kopp kaffe på vei til jobb, et kakestykke i helgen eller et brød med hjem så popp gjerne innom.

ÅPNINGSTIDER

Mandag til fredag: 09:00 - 19:00
Lørdag: 09:00 - 18:00

KONTAKT OSS

Tlf: 22 22 46 51
Mail: firmapost@samson.no

Sandakervn. 59, 0477 Oslo
W.B. Samson Sandaker
hva er dette? Check "Remember Me" to access your shopping cart on this computer even if you are not signed in.